Ảnh chi tiết Chevrolet Colorado Centennial 2018

Ảnh chi tiết Chevrolet Colorado Centennial 2018

Thứ hai , 20/07/2024 | 04:06

Chevrolet Colorado 2018 phiên bản kỷ niệm 100 năm vừa ra mắt tại Thái Lan và sẽ được đưa về Việt Nam cuối tháng này với số lượng giới hạn chỉ 100...