Chevrolet Spark 2019: Cạnh tranh Kia Morning

Chevrolet Spark 2019: Cạnh tranh Kia Morning

Thứ bảy , 16/07/2024 | 09:51

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Chevrolet Spark có sự thay đổi nhẹ so với người tiền nhiệm và sẽ được bán ra thị trường Mỹ trong những tháng...

  • Chevrolet Spark 2019: Cạnh tranh Kia Morning

    Chevrolet Spark 2019: Cạnh tranh Kia Morning

    Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Chevrolet Spark có sự thay đổi nhẹ so với người tiền nhiệm và sẽ được bán ra thị trường Mỹ trong những tháng...

    07/04/2018