Phạt xe chính chủ phải phạt từ gốc

Phạt xe chính chủ phải phạt từ gốc

Chủ nhật , 16/12/2019 | 13:12

Việc xử phạt vi phạm xe chính chủ đúng đối tượng là phải xử phạt chủ phương tiện chứ không phải người điều khiển.