Hyundai giới thiệu Genesis 2013 hấp dẫn hơn

Hyundai giới thiệu Genesis 2013 hấp dẫn hơn

Thứ sáu , 09/12/2023 | 22:20

Hyundai vừa chính thức giới thiệu phiên bản Genesis sedan 2013 với phong cách duy trì như thế hệ trước nhưng tính năng vận hành và tiện ích đã được thay đổi, hấp dẫn người tiêu dùng...

  • Hyundai giới thiệu Genesis 2013 hấp dẫn hơn

    Hyundai giới thiệu Genesis 2013 hấp dẫn hơn

    Hyundai vừa chính thức giới thiệu phiên bản Genesis sedan 2013 với phong cách duy trì như thế hệ trước nhưng tính năng vận hành và tiện ích đã được thay đổi, hấp dẫn người tiêu dùng...

    17/08/2012