Lái Mazda3 và Mazda6 mới, hiểu về công nghệ GVC

Muốn hiểu và thấy rõ được một công nghệ mới trên xe, chẳng gì hơn là bạn phải “thử tận tay”, trực tiếp cầm lái và so sánh.

Lái Mazda3 và Mazda6 mới, hiểu về công nghệ GVC
122
13 bình luận 283 chia sẻ