Chương trình Car Service UniTour lần thứ 4 vừa diễn ra tại Sài Gòn

Ngày 24/09, Công ty TNHH Mobile Car Care Việt Nam phối hợp với Khoa Cơ khí Động lực, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tổ chức chương trình “Car Service UniTour - Trải nghiệm dịch vụ ô tô tại các trường đại học” lần thứ 4.

Chương trình Car Service UniTour lần thứ 4 vừa diễn ra tại Sài Gòn
458
19 bình luận 284 chia sẻ