Đại gia Việt ngày càng chuộng siêu SUV

Đại gia Việt ngày càng chuộng siêu SUV

Thứ sáu , 14/07/2024 | 00:35

Thời gian vừa qua, số lượng SUV siêu sang, siêu mạnh về Việt Nam gia tăng đột biến trong khi những chiếc siêu xe truyền thống đang dần bị "thất sủng".

  • Đại gia Việt ngày càng chuộng siêu SUV

    Đại gia Việt ngày càng chuộng siêu SUV

    Thời gian vừa qua, số lượng SUV siêu sang, siêu mạnh về Việt Nam gia tăng đột biến trong khi những chiếc siêu xe truyền thống đang dần bị "thất sủng".

    01/05/2020