“Chia tay” sổ đăng kiểm ôtô

“Chia tay” sổ đăng kiểm ôtô

Thứ tư , 03/12/2023 | 11:39

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 56/2012/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực từ ngày...

  • “Chia tay” sổ đăng kiểm ôtô

    “Chia tay” sổ đăng kiểm ôtô

    Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 56/2012/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực từ ngày...

    03/04/2013