Dưới 3 tỷ, chọn Mercedes GLC 300 hay Volvo XC60? So sánh chi tiết nội, ngoại thất, vận hành!

Dưới 3 tỷ, chọn Mercedes GLC 300 hay Volvo XC60? So sánh chi tiết nội, ngoại thất, vận hành!

Thứ hai , 20/03/2023 | 19:16

Dưới 3 tỷ, chọn Mercedes GLC 300 hay Volvo XC60? So sánh chi tiết nội, ngoại thất, vận hành!