Teaser Porsche Cayenne - Một từ thôi: ĐẲNG CẤP

Teaser Porsche Cayenne - Một từ thôi: ĐẲNG CẤP

Thứ tư , 20/01/2021 | 13:33

Nếu dùng một từ để miêu tả về bộ đôi Porsche Cayenne và Porsche Cayenne Coupe mà chúng tôi trải nghiệm thì đó chính là: Đẳng cấp.