BYD HAN EV - Dù "nhái" Porsche Panamera nhưng kể ra cũng rất ấn tượng

BYD HAN EV - Dù "nhái" Porsche Panamera nhưng kể ra cũng rất ấn tượng

Thứ ba , 05/06/2023 | 01:16

BYD HAN EV - Dù "nhái" Porsche Panamera nhưng kể ra cũng rất ấn tượng!