Động cơ xăng và diesel, loại nào khỏe hơn?

Động cơ xăng và diesel, loại nào khỏe hơn?

Thứ hai , 13/07/2020 | 01:36

Vấn đề khỏe hay yếu của ô tô liên quan tới nhiều yếu tố. Riêng đối với động cơ, nó phụ thuộc vào đặc tính động lực học của động cơ.