2 tỷ chọn Mercedes E180 hay Ford Explorer?

2 tỷ chọn Mercedes E180 hay Ford Explorer?

Thứ hai , 08/12/2023 | 13:23

Với ngân sách khoảng 2 tỷ đồng, bạn có thể lựa chọn chiếc Mercedes E180 hoặc mẫu SUV 7 chỗ Ford Explorer.