Hưởng ứng “Ngày trái đất”, Bridgestone VN ra chương trình khuyến mại

Hưởng ứng “Ngày trái đất”, Bridgestone VN ra chương trình khuyến mại

Chủ nhật , 26/09/2023 | 11:49

Ngày 17/04/2016, Bridgestone Việt Nam đưa ra chương trình khuyến mại tặng quà khi mua lốp để hưởng ứng “Ngày trái đất”.