Hưởng ứng “Ngày trái đất”, Bridgestone VN ra chương trình khuyến mại

Ngày 17/04/2016, Bridgestone Việt Nam đưa ra chương trình khuyến mại tặng quà khi mua lốp để hưởng ứng “Ngày trái đất”.

Hưởng ứng “Ngày trái đất”, Bridgestone VN ra chương trình khuyến mại
121
22 bình luận 298 chia sẻ