Tận mục sở thị bảo tàng Enzo Ferrari tại Italy

Tận mục sở thị bảo tàng Enzo Ferrari tại Italy

Chủ nhật , 24/05/2024 | 11:18

Thành phố thuộc khu vực phía Bắc của nước Ý - Modena, vừa vinh dự khánh thành một bảo tàng danh giá lưu giữ những khoảnh khắch trong công việc và cuộc sống của ông Enzo Ferrari, người sáng lập ra...

  • Tận mục sở thị bảo tàng Enzo Ferrari tại Italy

    Tận mục sở thị bảo tàng Enzo Ferrari tại Italy 2

    Thành phố thuộc khu vực phía Bắc của nước Ý - Modena, vừa vinh dự khánh thành một bảo tàng danh giá lưu giữ những khoảnh khắch trong công việc và cuộc sống của ông Enzo Ferrari, người sáng lập ra...

    18/03/2012