Flavio Manzoni - "Bàn tay tài hoa" của Ferrari

Flavio Manzoni - "Bàn tay tài hoa" của Ferrari

Thứ tư , 21/04/2024 | 09:55

Flavio Manzoni đang giữ một cương vị khiến nhiều người ghen tỵ. Nhậm chức Giám đốc thiết kế Ferrari năm 2010, người đàn ông Ý với phong thái lịch lãm này đã chủ trương xây dựng một studio rộng 2000...

  • Flavio Manzoni - "Bàn tay tài hoa" của Ferrari

    Flavio Manzoni - "Bàn tay tài hoa" của Ferrari

    Flavio Manzoni đang giữ một cương vị khiến nhiều người ghen tỵ. Nhậm chức Giám đốc thiết kế Ferrari năm 2010, người đàn ông Ý với phong thái lịch lãm này đã chủ trương xây dựng một studio rộng 2000...

    13/06/2012