TGĐ Ford Việt Nam: Một Ford là mấu chốt cho sự thành công

TGĐ Ford Việt Nam chia sẻ: “Chiến lược Một Ford phát huy hiệu quả rất tốt, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu”.

TGĐ Ford Việt Nam: Một Ford là mấu chốt cho sự thành công
266
19 bình luận 224 chia sẻ