Mercedes-Benz C250 AMG & Exclusive: "Song kiếm hợp bích"

Mercedes-Benz C250 AMG & Exclusive: "Song kiếm hợp bích"

Thứ ba , 03/12/2023 | 03:49

Nếu như sức mạnh và trang bị trên C200 vẫn chưa làm những khách hàng khó tính hài lòng thì phiên bản C250 AMG & Exclusive có thể giải quyết điều đó.