Corolla Altis 2018 – “Viên gạch” củng cố thành công của đế chế Toyota

Corolla Altis 2018 – “Viên gạch” củng cố thành công của đế chế Toyota

Thứ hai , 29/02/2024 | 09:45

Những nâng cấp trên phiên bản 2018 của Corolla Altis được ví như viên gạch góp phần củng cố vững chắc thành công của đế chế Toyota.