Cầm 700 triệu, thoải mái mua xe cũ gầm cao - Nhìn lại thị trường ô tô cũ 2022

Cầm 700 triệu, thoải mái mua xe cũ gầm cao - Nhìn lại thị trường ô tô cũ 2022

Chủ nhật , 01/06/2023 | 02:04

Cầm 700 triệu, thoải mái mua xe cũ gầm cao - Nhìn lại thị trường ô tô cũ 2022.