Mercedes, Nissan, Porsche bị phạt vì gian lận khí thải?

Mercedes, Nissan, Porsche bị phạt vì gian lận khí thải?

Thứ năm , 19/04/2024 | 18:13

Bộ Môi trường Hàn Quốc nộp đơn khiếu nại hình sự đối với Mercedes, Nissan, Porsche và đưa ra các mức tiền phạt khác nhau sau khi tìm thấy nhiều phương tiện chạy bằng diesel được trang bị phần mềm bất...

  • Mercedes, Nissan, Porsche bị phạt vì gian lận khí thải?

    Mercedes, Nissan, Porsche bị phạt vì gian lận khí thải?

    Bộ Môi trường Hàn Quốc nộp đơn khiếu nại hình sự đối với Mercedes, Nissan, Porsche và đưa ra các mức tiền phạt khác nhau sau khi tìm thấy nhiều phương tiện chạy bằng diesel được trang bị phần mềm bất...

    14/05/2020