Bảo hiểm BSH đồng hành cùng CLB Grand i10 Việt Nam

Vừa qua, câu lạc bộ Grand i10 Việt Nam và Công ty Bảo hiểm BSH Hà Nội đã đi đến thống nhất đồng hành cùng nhau. Trong đó, BSH sẽ ưu tiên hỗ trợ các vấn đề phát sinh của thành viên và trích một phần số tiền để đóng góp vào quỹ “Kết nối yêu thương” của GRC Việt Nam.

Bảo hiểm BSH đồng hành cùng CLB Grand i10 Việt Nam
728
30 bình luận 296 chia sẻ