Vượt gần 1.800 km, Hành trình Pajero Sport đến Hà Nội

Vượt gần 1.800 km, Hành trình Pajero Sport đến Hà Nội

Chủ nhật , 03/12/2023 | 07:42

Sau chặng 4 dài 300km từ Vinh ra Hà Nội, Hành trình Pajero Sport chinh phục Việt Nam đã đi qua 4 chặng với tổng quãng đường dài gần 1.800km.