Michelin đồng hành cùng MBDA năm thứ 6 liên tiếp

Năm thứ 6 liên tiếp, Michelin đồng hành cùng Học viện Lái xe An toàn Mercedes-Benz (MBDA) ở Việt Nam.

Michelin đồng hành cùng MBDA năm thứ 6 liên tiếp
468
14 bình luận 244 chia sẻ

Cơ hội cầm lái 30 mẫu xe Mercedes-Benz tại Hà Nội

Học viện Lái xe An toàn Mercedes-Benz (MBDA) sẽ trở lại thủ đô Hà Nội từ ngày 12 - 17/4/2017 tại Đồng Mô, Sơn Tây.

Cơ hội cầm lái 30 mẫu xe Mercedes-Benz tại Hà Nội
362
18 bình luận 178 chia sẻ