Khởi động Học bổng Honda 2021 dành cho sinh viên

Ngày 20/9, Honda Việt Nam khởi động Học bổng Honda (Honda Award) dành cho sinh viên chuyên ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ cũng như sinh viên khối ngành khác.

Khởi động Học bổng Honda 2021 dành cho sinh viên
243
27 bình luận 270 chia sẻ