Test phanh khẩn cấp - Rủ cả VinFast, Honda, Mazda, Volvo, Ford, chỉ có 2 xe đến thi tài!!!

Test phanh khẩn cấp - Rủ cả VinFast, Honda, Mazda, Volvo, Ford, chỉ có 2 xe đến thi tài!!!

Thứ ba , 27/09/2023 | 15:29

Test phanh khẩn cấp - Rủ cả VinFast, Honda, Mazda, Volvo, Ford, chỉ có 2 xe đến thi tài!!!