Hướng dẫn kết nối điện thoại smartphone trên Piaggio Medley 2020

Hướng dẫn kết nối điện thoại smartphone trên Piaggio Medley 2020

Chủ nhật , 13/05/2021 | 20:11

Một trong những tính năng mới trên Piaggio Medley 2020 là kết nối với điện thoại thông minh.