Bảng xếp hạng những mẫu xe chất lượng hàng đầu năm 2014

Bảng xếp hạng những mẫu xe chất lượng hàng đầu năm 2014

Thứ hai , 29/02/2024 | 11:30

Phương thức và công cụ mà ​​JD Power and Associates sử dụng để khảo sát đánh giá xếp hạng là mức độ phản hồi của khách hàng về những lỗi kỹ thuật đối với từng mẫu xe cụ...