Honda Việt Nam khởi động chuỗi sự kiện “Ngày hội gia đình 2020”

Honda Việt Nam khởi động chuỗi sự kiện “Ngày hội gia đình 2020”

Thứ sáu , 06/03/2021 | 11:22

Ngày 25/7/2020, Honda Việt Nam (HVN) chính thức khởi động chuỗi sự kiện “Ngày hội gia đình 2020”. Chuỗi sự kiện “Ngày hội gia đình 2020” là một trong 3 sự kiện chính nằm trong chiến dịch “Honda -...