Xem quá trình bàn giao siêu phẩm Lamborghini Aventador SV

Xem quá trình bàn giao siêu phẩm Lamborghini Aventador SV

Chủ nhật , 23/09/2019 | 18:43

Mua siêu xe đã là một điều đặc biệt, nhưng quá trình bàn giao nó thậm chí còn đặc biệt hơn.