Xem quá trình bàn giao siêu phẩm Lamborghini Aventador SV

Xem quá trình bàn giao siêu phẩm Lamborghini Aventador SV

Chủ nhật , 18/07/2019 | 22:58

Mua siêu xe đã là một điều đặc biệt, nhưng quá trình bàn giao nó thậm chí còn đặc biệt hơn.