Ngày 3 hành trình Bắc Lào: “Chết mê” với tục té nước ở Lào

Ngày 3 hành trình Bắc Lào: “Chết mê” với tục té nước ở Lào

Thứ ba , 08/03/2021 | 07:17

Hôm nay là ngày chính của Tết Lào (Bunpimay). Cậu bạn người Việt, sống ở Lào đã cả chục năm nay nói với chúng tôi: “Hôm nay sẽ vui lắm. Các anh phải chuẩn bị sức để chiến đấu...