Mercedes EQB giá gần 2,3 tỷ đồng - Xe điện rẻ nhất của "Mẹc" tại Việt Nam!

Mercedes EQB giá gần 2,3 tỷ đồng - Xe điện rẻ nhất của "Mẹc" tại Việt Nam!

Thứ hai , 07/12/2023 | 19:44

Mercedes EQB giá gần 2,3 tỷ đồng - Xe điện rẻ nhất của "Mẹc" tại Việt Nam!