Lexus tổ chức thành công giải golf Lexus Cup 2015

Lexus tổ chức thành công giải golf Lexus Cup 2015

Thứ tư , 19/05/2024 | 07:59

Lexus Việt Nam đã chính thức tổ chức giải golf Lexus Cup 2015 tại sân The Dunes, Đà Nẵng diễn ra trong 2 ngày 18 & 19/09 để tìm ra 4 người chơi xuất sắc, sẽ đại diện cho khách hàng Lexus Việt Nam...

  • Lexus tổ chức thành công giải golf Lexus Cup 2015

    Lexus tổ chức thành công giải golf Lexus Cup 2015

    Lexus Việt Nam đã chính thức tổ chức giải golf Lexus Cup 2015 tại sân The Dunes, Đà Nẵng diễn ra trong 2 ngày 18 & 19/09 để tìm ra 4 người chơi xuất sắc, sẽ đại diện cho khách hàng Lexus Việt Nam...

    23/09/2015