Rục rịch giảm lệ phí trước bạ, ô tô vẫn ế ẩm

Rục rịch giảm lệ phí trước bạ, ô tô vẫn ế ẩm

Thứ hai , 26/02/2024 | 02:27

Thông tin đáng khích lệ về giảm lệ phí trước bạ (LPTB) ô tô (về mốc 10% thay vì 20% ở Hà Nội và 15% ở TP Hồ Chí Minh) không cứu được thị trường trong tháng 2-2013. Trái với những dự báo mơ hồ trước...

  • Rục rịch giảm lệ phí trước bạ, ô tô vẫn ế ẩm

    Rục rịch giảm lệ phí trước bạ, ô tô vẫn ế ẩm

    Thông tin đáng khích lệ về giảm lệ phí trước bạ (LPTB) ô tô (về mốc 10% thay vì 20% ở Hà Nội và 15% ở TP Hồ Chí Minh) không cứu được thị trường trong tháng 2-2013. Trái với những dự báo mơ hồ trước...

    18/03/2013