Thách thức Piaggio Medley - Cuộc đua tới giọt xăng cuối cùng

Thách thức Piaggio Medley - Cuộc đua tới giọt xăng cuối cùng

Thứ hai , 14/06/2024 | 15:23

Những tranh cãi về mức tiêu thụ nhiên liệu của Piaggio Medley của Hùng xe cỏ và Tiến tinh tướng trên mạng xã hội đã nổ ra. Tiến tinh tướng cho rằng Medley rất tiết kiệm. Hùng xe cỏ không tin điều...