Chính thức khai trương Đại lý MG Bắc Ninh

Chính thức khai trương Đại lý MG Bắc Ninh

Thứ bảy , 03/12/2020 | 14:07

Công ty TNHH TC Services Việt Nam chính thức khai trương Đại lý 3S tại MG Bắc Ninh, đánh dấu Đại lý MG thứ 6 trên toàn hệ thống.