Chính thức khai trương Đại lý MG Bắc Ninh

Chính thức khai trương Đại lý MG Bắc Ninh

Thứ bảy , 27/02/2021 | 07:14

Công ty TNHH TC Services Việt Nam chính thức khai trương Đại lý 3S tại MG Bắc Ninh, đánh dấu Đại lý MG thứ 6 trên toàn hệ thống.