50 năm trước Việt Nam đã có đua xe thể thao...

50 năm trước Việt Nam đã có đua xe thể thao...

Thứ năm , 25/09/2020 | 22:42

Hệ thống các giải đua xe môtô 125cc đã có mặt ở nước ta từ hơn 20 năm trước. Đã có những đường đua lịch sử, đã có những tay đua đi vào huyền thoại, nhưng không phải ai cũng biết đến giải đua này,...

  • 50 năm trước Việt Nam đã có đua xe thể thao...

    50 năm trước Việt Nam đã có đua xe thể thao...

    Hệ thống các giải đua xe môtô 125cc đã có mặt ở nước ta từ hơn 20 năm trước. Đã có những đường đua lịch sử, đã có những tay đua đi vào huyền thoại, nhưng không phải ai cũng biết đến giải đua này,...

    07/06/2012