Ngoài 60 vẫn “chơi” pick-up

Ngoài 60 vẫn “chơi” pick-up

Thứ sáu , 21/04/2024 | 08:39

Xe bán tải là phương tiện giao thông chuyên dụng cho những cung đường xa, phức tạp và khó khăn, vốn chỉ dành cho những người trẻ khỏe. Thế nhưng có một ông già chẳng còn xa...

  • Ngoài 60 vẫn “chơi” pick-up

    Ngoài 60 vẫn “chơi” pick-up

    Xe bán tải là phương tiện giao thông chuyên dụng cho những cung đường xa, phức tạp và khó khăn, vốn chỉ dành cho những người trẻ khỏe. Thế nhưng có một ông già chẳng còn xa...

    19/07/2013