Thăm nhà máy Thaco Mazda và lái thử CX-5 2018

Thăm nhà máy Thaco Mazda và lái thử CX-5 2018

Thứ sáu , 23/07/2019 | 11:54

Không chỉ hiện đại bậc nhất Đông Nam Á với các thiết bị tối tân, nhà máy Thaco Mazda vừa khánh thành còn hướng đến kết nối con người với môi trường sinh thái xung quanh. Đó là những gì chúng tôi ghi...

  • Thăm nhà máy Thaco Mazda và lái thử CX-5 2018

    Thăm nhà máy Thaco Mazda và lái thử CX-5 2018

    Không chỉ hiện đại bậc nhất Đông Nam Á với các thiết bị tối tân, nhà máy Thaco Mazda vừa khánh thành còn hướng đến kết nối con người với môi trường sinh thái xung quanh. Đó là những gì chúng tôi ghi...

    13/04/2018