Nichioh Maru - “Người hùng thầm lặng” của Nissan

Nichioh Maru - “Người hùng thầm lặng” của Nissan

Thứ sáu , 14/04/2024 | 17:11

Có những cống hiến không cần nhiều người biết, có những chiến tích không cần phải tung hô. Ai dám bảo rằng những thứ được ít người biết đến thì kém tráng lệ và mạnh...