Trải nghiệm Công nghệ Nissan e-Power - Mô hình Hybrid độc đáo và khác biệt với phần còn lại

Trải nghiệm Công nghệ Nissan e-Power - Mô hình Hybrid độc đáo và khác biệt với phần còn lại

Thứ sáu , 04/03/2024 | 05:28

Tôi đã có chuyến trải nghiệm công nghệ e-Power trên Nissan Kicks tại Thái Lan rất thú vị do Nissan Khu vực tổ chức. Chương trình được thiết kể để chúng tôi (bao gồm các thành viên đoàn Việt Nam,...