Rao bán Nissan LEAF limousine

Rao bán Nissan LEAF limousine

Thứ hai , 20/04/2024 | 03:53

Mặc dù mới đưa vào sử dụng trong một thời gian ngắn, nhưng khách sạn Embassy Suites Nashville South ở Tennessee, Mỹ đã ra bán mẫu xe Nissan LEAF limousine với giá 57.000...

  • Rao bán Nissan LEAF limousine

    Rao bán Nissan LEAF limousine

    Mặc dù mới đưa vào sử dụng trong một thời gian ngắn, nhưng khách sạn Embassy Suites Nashville South ở Tennessee, Mỹ đã ra bán mẫu xe Nissan LEAF limousine với giá 57.000...

    12/11/2012