Sinh nhật đặc biệt của BMW 8-Series

Sinh nhật đặc biệt của BMW 8-Series

Thứ tư , 29/11/2023 | 21:40

BMW đang tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm dòng 8-Series bằng cách nhìn lại quá khứ của mẫu coupe biểu tượng này.