Chủ tịch nước sử dụng xe công như thế nào?

Chủ tịch nước sử dụng xe công như thế nào?

Thứ tư , 20/04/2024 | 04:12

Chủ tịch nước là một trong 4 chức danh cao nhất được sử dụng thường xuyên một xe ôtô công, kể cả sau khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá cụ...