10:55  | 

Rà soát việc mua sắm, sử dụng ô tô công

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương rà soát tình hình mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng xe ô tô công năm 2012.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo Bộ Tài chính về việc rà soát, kiểm tra, đánh giá đầy đủ tình hình mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng xe ô tô công trên phạm vi cả nước năm 2012.

Việc rà soát bao gồm cả số xe ô tô được mua sắm bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2011 được phép chuyển nguồn kinh phí dự toán sang năm 2012.

Nội dung báo cáo thực hiện đối với cả 3 loại xe: xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng.

Theo Phạm Tuyên (Tienphong)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm