19,7 nghìn chiếc ô tô đã NK về Việt Nam

19,7 nghìn chiếc ô tô đã NK về Việt Nam

Thứ bảy , 21/02/2024 | 19:45

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tính đến hết 7 tháng năm 2013, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập về là gần 19,7 nghìn chiếc, tăng 23,7%, trị giá là...

  •  19,7 nghìn chiếc ô tô đã NK về Việt Nam

    19,7 nghìn chiếc ô tô đã NK về Việt Nam

    Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tính đến hết 7 tháng năm 2013, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập về là gần 19,7 nghìn chiếc, tăng 23,7%, trị giá là...

    17/08/2013