Đi phượt, cần gì?

Đi phượt, cần gì?

Thứ năm , 21/10/2020 | 05:45

Chưa có một định nghĩa chính xác nào về phượt nhưng hiểu theo cách đơn giản: Khái niệm phượt chỉ những người đi du lịch bụi, thông thường là du lịch bụi bằng xe máy. Một vài kinh nghiệm dưới đây rất...

  • Đi phượt, cần gì?

    Đi phượt, cần gì? 2

    Chưa có một định nghĩa chính xác nào về phượt nhưng hiểu theo cách đơn giản: Khái niệm phượt chỉ những người đi du lịch bụi, thông thường là du lịch bụi bằng xe máy. Một vài kinh nghiệm dưới đây rất...

    04/10/2012