Nghiên cứu thực tế, chỉ 28% số người tin cấm xe máy năm 2030

Nghiên cứu thực tế, chỉ 28% số người tin cấm xe máy năm 2030

Thứ sáu , 06/07/2020 | 09:41

Trong số 1.203 người được hỏi, chỉ có 28% tin rằng lệnh cấm xe máy vào năm 2030 sẽ thành hiện thực. Trong số đó, chỉ có 12% số người được hỏi tại TP Hồ Chí Minh tin vào điều...