Saigon Autotech 2013: Hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Saigon Autotech 2013: Hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Thứ tư , 15/04/2024 | 23:43

Là triển lãm chuyên ngành ôtô xe máy và công nghiệp phụ trợ đầu tiên được tổ chức trong năm tại thành phố Hồ Chí Minh, Saigon Autotech & Accessories 2013 hứa hẹn mang lại nhiều điều thú vị cho khách...

  • Saigon Autotech 2013: Hứa hẹn nhiều hấp dẫn

    Saigon Autotech 2013: Hứa hẹn nhiều hấp dẫn

    Là triển lãm chuyên ngành ôtô xe máy và công nghiệp phụ trợ đầu tiên được tổ chức trong năm tại thành phố Hồ Chí Minh, Saigon Autotech & Accessories 2013 hứa hẹn mang lại nhiều điều thú vị cho khách...

    10/04/2013