Kỳ lạ sở thích "sex" trên xe taxi

Kỳ lạ sở thích "sex" trên xe taxi

Thứ sáu , 25/07/2024 | 07:23

Đó là sở thích của nhiều cặp tình nhân nước ngoài tại Kuala Lumpur (Malaysia). Điều này phổ biến đến nỗi, các tài xế taxi tại thành phố này đã phải dán thông báo trong xe và khuyến cáo hành khách...

  • Kỳ lạ sở thích "sex" trên xe taxi

    Kỳ lạ sở thích "sex" trên xe taxi

    Đó là sở thích của nhiều cặp tình nhân nước ngoài tại Kuala Lumpur (Malaysia). Điều này phổ biến đến nỗi, các tài xế taxi tại thành phố này đã phải dán thông báo trong xe và khuyến cáo hành khách...

    04/07/2014